Zákaznická podpora:info@pepis.shop

Nabídka pro Velkoobchody

E-mail: wholesale@pepis.shop

Rozšiřte svůj stávající sortiment o zahraniční potraviny, které nabývají na známosti a oblibě u českých a slovenských zákazníků. 

Zaregistrujte se jako obchodní partner na našem webu. Registraci schvalujeme do dvou pracovních dnů. 

Počet produktů: 4000+

Doba expedice: do 48 hodin (dle velikosti objednávky)

Zboží: FMCG - cukrovinky, snacky, pochutiny, asijské potraviny

 

JSME SILNÝ PARTNER 

 • Jsme rychlí - jsme mezi prvními, kteří dováží exkluzivní zahraniční potraviny. 
 • Jsme rychlejší než si myslíte - není to jen o tom mít zboží první v Čechách, ale doručit ho co nejdříve k nám. Vy objednáte, my obratem zpracováváme. 
 • Jsme zvědaví - dovážíme ty nejlepší novinky na trhu.  
 • Jsme exkluzivní - některé oblíbené zboží zakoupíte pouze u nás. 
 • Budujeme partnerství - věříme, že dobrý obchodní vztah posune oba partnery dál.
 • Fungujeme nad rámec velkoobchodu - váš e-shop nebo krám ukážeme světu na našich sítích. 

 

CENY

Velkoobchodní ceník začíná se slevou 15% na veškerý sortiment. 
Při větším, či pravidelném odběru se s vámi rádi domluvíme na individuálních cenách. 

 

SORTIMENT

Jsme jedni z největších distributorů a dovozců značek:

Glico pocky, Lotte koala, Q Dessert Mochi, Hershey's & Reese's, Samyang, Coco moco, a mnoha dalších

 

POJĎME SI PLÁCNOUT 

 1. Zaregistrujte se jako obchodní partner na našem webu
 2. Spojte se s námi přes wholesale@pepis.shop a doporučíme ideální sortiment pro váš obchod.
 3. Na základě zaslaného výpisu z ŽL a registrace níže, Vám zpřístupníme produkty a VO ceny.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Vyhrazujeme si právo každou fakturu cenově upravit dle domluvy se zákazníkem.
 • Minimální hodnota objednávky je 10.000Kč bez DPH/400 EUR bez DPH
 • Cena dopravy se liší podle zvoleného způsobu dopravy 
 • Zboží můžete odebrat sami na adrese: Pepis.shop 

ADRESA
Areál: VIMbau s.r.o.
Hala: A1
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Ozvěte se nám, poradíme, pomůžeme, domluvíme se. 

tel: +420 608 999 488,
E-mail: wholesale@pepis.shop

Pracovní doba:
Po - Pá: 8:00 - 18:00,
So - Ne: Zavřeno

Provozovatel si vyhrazuje právo, při nesplnění podmínek nákupu, zrušit rezervaci/objednávku.

Více o našich službách se můžete dočíst zde: https://pepis.company/ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-mail: wholesale@pepis.shop

Expand your current product range with foreign foods that are gaining popularity and favor among customers.. 

Register as a business partner on our website. We approve registrations within two business days

Number of products: 4000+

Expedition time: within 48 hours (depending on the order size)

Goods: FMCG - confectionery, snacks, treats, Asian foods

 

We are a strong partner 

 • We are quick - we are among the first to import exclusive foreign foods.

 • We are faster than you think - it's not just about having the products first in the Czech Republic, but also delivering them as soon as possible. You place an order, and we process it promptly.

 • We are curious - we import the best new products on the market.

 • We are exclusive - you can purchase some popular products exclusively from us.

 • We build partnerships - we believe that a good business relationship moves both parties forward.

 • We go beyond wholesale - we showcase your online store or shop to the world on our networks.

 

PRICE

The wholesale price list starts with a 15% discount on the entire range.
For larger or regular orders, we are happy to discuss individual pricing with you.

 

RANGE OF PRODUCTS

We are one of the largest distributors and importers of brands:

Glico pocky, Lotte koala, Q Dessert Mochi, Hershey's & Reese's, Samyang, Coco moco, and many more 

 

LET'S DO BUSINESS TOGETHER 

 1. Register as a business partner on our website
 2. Get in touch with us at wholesale@pepis.shop, and we will recommend the ideal product range for your store.
 3. Based on the submitted trade license and the registration below, we will grant you access to products and wholesale prices.


ADDITIONAL INFORMATION

 • We reserve the right to adjust the price of any invoice in agreement with the customer.
 • The minimum order value is 10,000 CZK without VAT/400 EUR without VAT
 • Shipping costs vary depending on the chosen shipping method 
 • You can also pick up the goods in person at the addressPepis.shop 

ADRESS
Areál: VIMbau s.r.o.
Hala: A1
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Get in touch with us, we'll advise, assist, and work things out. 

Phone: +420 608 999 488,
E-mail: wholesale@pepis.shop

Working Hours:
Mon - Fri: 8:00 - 18:00,
Sat - Sun: Closed

The operator reserves the right to cancel a reservation/order in case the purchase conditions are not met.

For more information about our services, you can read here: https://pepis.company/