Zákaznická podpora:info@pepis.shop

Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLE WWW.PEPIS.SHOP. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KUPUJÍCÍHO.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE:
  Společnost: PepisCR s.r.o.
  identifikační číslo: 07545738
  DIČ: CZ07545738
  Se sídlem: Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd
  kontaktní e-mail: info@pepis.shop
  Bankovní spojení FIO: 2801775366/2010
  (dále jen poskytovatel - prodávající)
 1. INFORMACE
Fotografie uvedené na stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat aktuálnímu vzhledu balení produktu. 
 
Při vstupu do sekce "Po datu spotřeby" souhlasíte s tím, že produkty již prošly datem minimální trvanlivosti.
Tyto produkty se liší od produktů s tzv. "spotřebujte do", které se rychle kazí (např. mléko, ryby) a je zakázáno uvádět je dále do oběhu.
INFORMACE O ZBOŽÍ A CENĚ UVÁDĚNÉ POSKYTOVATELEM JSOU ZÁVAZNÉ S VÝJIMKOU ZJEVNÉ CHYBY. CENY JSOU PREZENTOVÁNY VČETNĚ VŠECH DANÍ (NAPŘ. DPH) A POPLATKŮ, VČETNĚ NÁKLADŮ NA DORUČENÍ ZBOŽÍ.
OBALY VŠECH PRODUKTŮ JSOU V SOULADU NORMAMI VYDANÝMI EVROPSKOU KOMISÍ.
FINÁLNÍ BALENÍ OBJEDNÁVEK K PŘEPAVĚ PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY JE POUŽIT RECYKLOVATELNÝ KARTON, BUBLINKOVÉ FOLIE A LEPÍCÍ PÁSKA. 

BALÍČKY ZASÍLANÉ MIMO ČR:

 • JSOU NEZÁVADNÉ A POKUD SI ZÁKAZNÍK OBJEDNÁ PRODUKT, KTERÝ JE JIŽ PO EXPIRACI (TATO INFORMACE JE UVEDENÁ V DETAILU PRODUKTU NA NAŠEM E-SHOPU), VEŠKERÁ ZODPOVĚDNOST PŘECHÁZÍ NA KUPUJÍCÍHO A REKLAMACE NEBUDOU UZNÁNY.
 • DATA EXSPIRACE JSOU STANOVENA TAK, ABY ZAJISTILA BEZPEČNOST A ÚČINNOST PRODUKTŮ, KTERÉ NABÍZÍME. DODRŽUJEME VŠECHNY PŘEDPISY A SMĚRNICE, ABYCHOM POSKYTLI CO NEJČERSTVĚJŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ VÝROBKY. PROTO JE DŮLEŽITÉ ZKONTROLOVAT DATA EXSPIRACE NA PRODUKTECH, KTERÉ NAKUPUJETE, A ZAJISTIT, ŽE ODPOVÍDAJÍ VAŠIM POŽADAVKŮM, NEŽ PROVEDETE OBJEDNÁVKU.
 • BERTE PROSÍM OHLED NA DOBU TRVÁNÍ DOPRAVY S DATEM EXPIRACE PRODUKTŮ. TO ZNAMENÁ, ŽE POKUD MÁ PRODUKT KRÁTKOU EXPIRAČNÍ DOBU A OBJEDNÁVKA MÁ DELŠÍ DOBU DORUČENÍ, TAK BOHUŽEL NEMŮŽEME GARANTOVAT, ŽE BALÍČEK S PRODUKTY OBDRŽÍTE PŘED EXPIRAČNÍ DOBOU PRODUKTU.
 • NÁKUP SE REALIZUJE NA ČESKÉM E-SHOPU, A PROTO VŠECHNY POPISKY A NUTRIČNÍ HODNOTY PRODUKTŮ JSOU V ČESKÉM JAZYCE. PRO PŘEKLAD POUŽIJTE AUTOMATICKÝ PŘEKLAD, KTERÝ SI ZVOLÍTE V HORNÍM ROKU WEBOVÉ STRÁNKY.

Způsob platby:
 • Platba v Korunách/KČ/CZK
  Číslo účtu Fio Banka: 2801775366/2010 
  Variabilní symbol: Číslo objednávky
   
 • Mezinárodní platba v eurech/‎€/EUR
  IBAN: CZ3320100000002401775367
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Reference platby: Číslo objednávky

 • Dobírkou 
  pro platbu dobírkou nám napište do poznámky v objednávce
   
Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PepisCR s.r.o., se sídlem v Praze, U Rakovky 1229/4 , identifikační číslo: 07545738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302841 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pepis.shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801775366/2010 , vedený u české společnosti Fio Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
  • zahraniční platby bezhotovostně převodem na účet č. IBAN: CZ3320100000002401775367
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;
  • bezhotovostně platební kartou;

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pepis.shop.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník má dále právo vrátit zboží na adrese Praha 4, U Rakovky 1229/4. Zákazník nemá nárok na vynaloženou dopravu při odeslání balíku.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Vrácenou objednávku prodávající zkontroluje a za každé nepoškozené zboží bude zákazníkovi vrácena původní částka mínus 10% za služby spojené s vyřízením objednávky a uběhlou trvanlivost zboží během procesu.
 • V případě, že kupující nepřevezme doručovanou zásilku a přeje si odstoupit od kupní smlouvy, je povinen uhradit náklady na přepravu, ikdyž nebyla převzata.

 

REFUNDACE

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. (Doporučujeme si nejméně dvakrát zkontrolovat email, telefon a adresu)
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Odesílatel nenese zodpovědnost za stav doručení objednávky olivněné dopravcem a dalších faktoru jako je např. počasí.
 • Odesílatel nenese zodpovědnost za rozteklou čokoládu z důvodu nepříznivého počasí.
 • Odesílatel nenese zodpovědnost za poškozené plechovky dopravcem.

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu 8 dní od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v této lhůtě.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pepis.shop. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou  práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PepisCR s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - areál Vimbau, Hala A1, adresa elektronické pošty info@pepis.shop, telefon +420 608 999 488.

 

V Praze dne 11.10.2023                                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BUSINESS TERMS 
 
THESE BUSINESS TERMS APPLY TO PURCHASES MADE ON THE INTERNET PORTAL WWW.PEPIS.SHOP. THESE TERMS SPECIFY THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PROVIDER AND THE BUYER.

 1. CONTACT INFORMATION:
  Company: PepisCR s.r.o.
  Identification number: 07545738
  VAT ID: CZ07545738
  Address: Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd
  Contact email: info@pepis.shop
  FIO Bank account: 2801775366/2010
  (hereinafter referred to as the provider - seller)
 1. INFORMATION
The photographs displayed on the website are for illustrative purposes only and may not correspond to the current packaging of the product.
 
By entering the "Po datu spotřeby" section, you agree that the products have already passed their minimum shelf life date.
These products differ from products with a "use by date", hat expire quickly (e.g., milk, fish), and it is prohibited to put them back into circulation.
INFORMATION ABOUT PRODUCTS AND PRICES PROVIDED BY THE PROVIDER ARE BINDING EXCEPT FOR OBVIOUS ERRORS. PRICES ARE PRESENTED INCLUDING ALL TAXES (E.G., VAT) AND FEES, INCLUDING DELIVERY COSTS.
THE PACKAGING OF ALL PRODUCTS COMPLIES WITH THE STANDARDS ISSUED BY THE EUROPEAN COMMISSION.
THE FINAL PACKAGING OF ORDERS FOR END CUSTOMERS USES RECYCLABLE CARDBOARD, BUBBLE WRAP, AND ADHESIVE TAPE.

PACKAGES SENT/SHIPPED  OUTSIDE THE CZECH REPUBLIC:

 • THEY ARE SAFE, AND IF A CUSTOMER ORDERS A PRODUCT THAT HAS ALREADY EXPIRED (THIS INFORMATION IS PROVIDED IN THE PRODUCT DETAILS ON OUR E-SHOP), ALL RESPONSIBILITY PASSES TO THE BUYER, AND CLAIMS WILL NOT BE ACCEPTED.
 • EXPIRATION DATES ARE ESTABLISHED TO ENSURE THE SAFETY AND EFFICACY OF THE PRODUCTS WE OFFER. WE COMPLY WITH ALL REGULATIONS AND DIRECTIVES TO PROVIDE THE FRESHEST AND SAFEST PRODUCTS POSSIBLE. THEREFORE, IT IS IMPORTANT TO CHECK THE EXPIRATION DATES ON THE PRODUCTS YOU ARE PURCHASING AND ENSURE THEY MEET YOUR REQUIREMENTS BEFORE PLACING AN ORDER.
 • PLEASE CONSIDER THE DELIVERY TIME IN RELATION TO THE EXPIRATION DATE OF THE PRODUCTS. THIS MEANS THAT IF A PRODUCT HAS A SHORT EXPIRATION DATE AND THE DELIVERY TIME IS LONGER, WE CANNOT GUARANTEE THAT YOU WILL RECEIVE THE PACKAGE WITH THE PRODUCTS BEFORE THE PRODUCT'S EXPIRATION DATE.
 • PURCHASES ARE MADE ON A CZECH E-SHOP, AND THEREFORE, ALL LABELS AND NUTRITIONAL VALUES OF PRODUCTS ARE IN THE CZECH LANGUAGE. FOR TRANSLATION, USE THE AUTOMATIC TRANSLATION FEATURE LOCATED AT THE TOP OF THE WEBSITE.

Payment Method:
 • Payment in Czech Crowns/Kč/CZK
  Fio Bank Account Number: 2801775366/2010 
  Variable Symbol: Číslo objednávky
   
 • International Payment in Euros/€/EUR
  IBAN: CZ3320100000002401775367
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Payment Reference: Číslo objednávky

 • Cash on Delivery
  For payment on delivery, please write a note in the order
   
The provider does not charge any fees based on the payment method.

INTRODUCTORY PROVISIONS

 • These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms and Conditions") of the business company PepisCR s.r.o., with its registered office in Prague, U Rakovky 1229/4, identification number: 07545738, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 302841 (hereinafter referred to as the "Seller"), regulate, in accordance with Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the "Civil Code"), the mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of a purchase agreement (hereinafter referred to as the "Purchase Agreement") concluded between the Seller and another natural person (hereinafter referred to as the "Buyer") through the Seller's online store. The online store is operated by the Seller on the website located at the internet address www.pepis.shop (hereinafter referred to as the "Website") through the interface of the Website (hereinafter referred to as the "Online Store Interface").
 • The terms and conditions do not apply to cases where the individual intending to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who is acting in the course of ordering goods as part of their business activities or in the course of their independent professional practice.
 • Provisions differing from the terms and conditions can be agreed upon in the purchase agreement. Deviating arrangements in the purchase agreement take precedence over the provisions of the terms and conditions.
 • The provisions of the terms and conditions are an integral part of the purchase agreement. The purchase agreement and the terms and conditions are prepared in the Czech language. The purchase agreement can be concluded in the Czech language.
 • The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations that arise during the effectiveness of the previous version of the terms and conditions.

 

USER ACCOUNT

 • Based on the registration made by the buyer on the website, the buyer can access their user interface. From their user interface, the buyer can place orders for goods (hereinafter referred to as the "user account"). If the online store interface allows it, the buyer can also place orders for goods without registration directly from the online store interface.
 • During registration on the website and when ordering goods, the buyer is obligated to provide all information correctly and truthfully. The buyer must update the information in their user account when it changes. The information provided by the buyer in the user account and when ordering goods is considered accurate by the seller.
 • Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is required to maintain confidentiality regarding the information necessary for accessing their user account.
 • The buyer is not authorized to allow third parties to use their user account.
 • The seller may terminate the user account, especially if the buyer does not use their user account for more than 12 months or if the buyer violates their obligations under the purchase agreement (including the terms and conditions).
 • The buyer acknowledges that the user account may not be available continuously, particularly due to the necessary maintenance of the seller's hardware and software, or the necessary maintenance of hardware and software provided by third parties.

 

CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

 • All product presentations within the online store's interface are of an informative nature, and the seller is not obligated to conclude a purchase agreement for this product. The provisions of Section §1732 (2) of the Civil Code do not apply.
 • The online store's interface contains information about the products, including the prices of individual products and the costs of returning the product if, due to its nature, it cannot be returned by regular mail. The prices of products are stated, including value-added tax and all related fees. The prices of products remain valid for the duration they are displayed in the online store's interface. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase agreement under individually negotiated conditions.
 • The online store's interface also provides information about the costs associated with packaging and delivery of products. Information about the costs of packaging and delivery listed in the online store's interface applies only when the products are delivered within the territory of the Czech Republic.
 • To order goods, the buyer fills out the order form in the online store's interface. The order form includes, in particular, information about:
  • Information about the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as the "order").
  • The method of payment for the purchase price of the goods, details about the preferred method of delivery for the ordered goods
  • The ordered goods (the buyer "places" the ordered goods in the electronic shopping cart of the online store's interface),
  • Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to review and modify the data entered into the order, taking into account the buyer's ability to identify and correct errors that may occur when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking the "COMPLETE ORDER" button. The information provided in the order is considered accurate by the seller. The seller promptly confirms receipt of the order to the buyer via email sent to the buyer's email address provided in the user account or in the order (hereinafter referred to as the "buyer's email address").
 • The seller is always authorized, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, anticipated shipping costs), to request additional confirmation of the order from the buyer (e.g., in writing or by phone).
 • The contractual relationship between the seller and the buyer is established upon the delivery of the order acceptance, which is sent by the seller to the buyer via email to the buyer's email address.
 • The buyer agrees to the use of remote communication means when concluding the purchase agreement. The costs incurred by the buyer for the use of remote communication means in connection with the conclusion of the purchase agreement (e.g., internet connection costs, telephone call expenses) are borne by the buyer, and these costs do not differ from the basic rates..
 • The seller is entitled to compensation for damages in an amount equivalent to the postage for the outbound and return journey, as well as packaging costs.

 

PRICE OF GOODS AND PAYMENT CONDITIONS

 • The price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods under the purchase agreement can be paid by the buyer to the seller through the following methods:
  • In cash on delivery at the location specified by the buyer in the order;
  • Non-cash transfer to the seller's account No. 2801775366/2010, held with the Czech company Fio Bank (hereinafter referred to as the "seller's account");
  • International payments by non-cash transfer to account No. IBAN: CZ3320100000002401775367
  • Non-cash payment via the Comgate payment system;
  • Non-cash payment by credit card;

 

 • Together with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller for the costs associated with the packaging and delivery of the goods at the agreed-upon amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price includes the costs related to the delivery of the goods.
 • The seller does not require the buyer to provide a deposit or any similar payment. This provision does not affect the provisions in Article 4.6 of the terms and conditions concerning the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.
 • In the case of cash payment or payment on delivery, the purchase price is due upon receiving the goods.
 • In the case of non-cash payment, the buyer is obligated to pay the purchase price along with providing the payment variable symbol. The buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled at the moment when the relevant amount is credited to the seller's account.
 • The seller is entitled, especially if the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.6), to demand the payment of the entire purchase price before dispatching the goods to the buyer. The provisions of Section § 2119 (1) of the Civil Code do not apply.
 • Any discounts on the price of the goods provided by the seller to the buyer cannot be combined.
 • If it is customary in the business relationship or required by generally binding legal regulations, the seller will issue a tax document - an invoice to the buyer regarding payments made based on the purchase agreement. The seller is the payer of value-added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after the payment of the purchase price and sent electronically to the buyer's email address.
 • According to the law on revenue records, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, the seller is required to register the received revenue with the tax administrator online; in the event of a technical failure, no later than within 48 hours.

 

WITHDRAWAL FROM THE SALES CONTRACT

 • The buyer acknowledges that, in accordance with Section § 1837 of the Civil Code, the right to withdraw from the sales contract cannot be exercised, among other things, in the case of a contract for the supply of goods that have been customized according to the buyer's wishes or for their person, in the case of a contract for the supply of goods that are subject to rapid deterioration, or for goods that have been irreversibly mixed with other goods, in the case of a contract for the supply of goods in a sealed package that the consumer has removed from the package and for hygienic reasons cannot be returned, and in the case of a contract for the supply of audio or video recordings or computer programs, if the buyer has broken their original packaging..
 • If it is not a case specified in Article 5.1 of the terms and conditions or another case where withdrawal from the sales contract is not possible, the buyer, in accordance with Section § 1829 (1) of the Civil Code, has the right to withdraw from the sales contract within fourteen (14) days from the receipt of the goods. In the case of a contract covering several types of goods or the delivery of several parts, this period begins to run from the day following the receipt of the last delivery of the goods. The withdrawal from the sales contract must be sent to the seller within the time limit mentioned in the preceding sentence. The buyer may use the withdrawal form provided by the seller, which is attached to the terms and conditions, for the withdrawal from the sales contract. The buyer may also send the withdrawal from the sales contract to the seller's operating address or to the seller's email address at info@pepis.shop.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník má dále právo vrátit zboží na adrese Praha 4, U Rakovky 1229/4. Zákazník nemá nárok na vynaloženou dopravu při odeslání balíku.
 • In the case of withdrawal from the sales contract under Article 5.2 of the terms and conditions, the sales contract is canceled from the beginning. The goods must be returned by the buyer to the seller within fourteen (14) days from the date of withdrawal from the sales contract. If the buyer withdraws from the sales contract, the buyer bears the costs associated with returning the goods to the seller, even if the nature of the goods makes it impossible to return them by regular postal service. The customer also has the right to return the goods to the address at Prague 4, U Rakovky 1229/4. The customer is not entitled to reimbursement for transportation costs when sending the package.
 • The right to compensation for damage to the goods is unilaterally offset by the seller against the buyer's claim for a refund of the purchase price.
 • In cases where, in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time until the goods are taken over by the buyer. In such cases, the seller will refund the purchase price to the buyer without undue delay, by a non-cash transfer to the account designated by the buyer.
 • If, together with the goods, a gift is provided to the buyer, a gift agreement is concluded between the seller and the buyer with a resolutive condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift agreement regarding such a gift loses its effect, and the buyer is obliged to return the provided gift to the seller along with the goods.
 • The returned order will be inspected by the seller, and for each undamaged item, the customer will be refunded the original amount minus 10% for services related to order processing and the elapsed shelf life of the goods during the process..
 • If the buyer does not accept the delivered shipment and wishes to withdraw from the purchase agreement, they are obliged to cover the transportation costs, even if the shipment was not accepted.

 

REFUNDS

 • In case of withdrawal from the purchase agreement according to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase agreement is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller by the buyer within fourteen (14) days of the delivery of the withdrawal from the purchase agreement to the seller. If the buyer withdraws from the purchase agreement, the buyer shall bear the costs associated with returning the goods to the seller, even in cases where the nature of the goods does not allow them to be returned by regular postal service.

 

TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

 • In the event that the method of transport is agreed upon based on the buyer's special request, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this method of transport.
 • If, according to the purchase agreement, the seller is obliged to deliver the goods to the location specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to accept the goods upon delivery.
 • If, for reasons on the part of the buyer, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than stated in the order, the buyer is obliged to cover the costs associated with the repeated delivery or the alternative delivery method. (We recommend checking your email, phone, and address at least twice)
 • Upon taking delivery of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods, and in the event of any defects, immediately notify the carrier. In case of finding damage to the packaging indicating unauthorized intrusion into the shipment, the buyer is not obliged to accept the shipment from the carrier.
 • Other rights and obligations of the parties in the transportation of goods may be regulated by the special delivery terms issued by the seller if such terms are provided.
 • The sender is not responsible for the delivery status affected by the carrier and other factors, such as weather.
 • The sender is not responsible for melted chocolate due to adverse weather conditions.
 • The sender is not responsible for damaged cans by the carrier.

 

 

RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

 • The rights and obligations of the contracting parties regarding rights from defective performance are governed by the relevant mandatory legal regulations (in particular, the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117, and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended).
 • The seller guarantees to the buyer that the goods are free from defects upon receipt. In particular, the seller guarantees to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:
  • the goods have the properties that the parties have agreed upon. In the absence of an agreement, the goods have such properties that the seller or manufacturer has described, or which the buyer expected given the nature of the goods and based on the advertising conducted by them,
  • the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use, or for the purpose for which goods of this kind are typically used,
  • the goods correspond in quality or performance to the agreed sample or model if the quality or performance was determined according to the agreed sample or model,
  • the goods are in the appropriate quantity, measurement, or weight, and
  • the goods comply with the requirements of legal regulations.
 • The provisions specified in Article 7.2 of the terms and conditions do not apply to goods sold at a lower price for a defect for which the lower price was agreed, for wear and tear of the goods caused by their normal use, for used goods for a defect corresponding to the extent of use or wear and tear that the goods had at the time of receipt by the buyer, or if it arises from the nature of the goods.
 • If a defect becomes apparent within 8 days of receipt, it is deemed that the goods were defective at the time of receipt. The buyer is entitled to assert their rights regarding defects that arise within this period.
 • The buyer asserts their rights from defective performance at the seller's premises, where the acceptance of a complaint is possible based on the range of goods sold, or at the seller's registered office or place of business.
 • Additional rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects can be regulated by the seller's complaint procedure.

 

ADDITIONAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

 • The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods
 • The seller is not bound to any codes of conduct towards the buyer in the sense of the provision of § 1826, paragraph 1, letter e) of the Civil Code.
 • The handling of consumer complaints is provided by the seller through the email address info@pepis.shop. The seller will send information about the resolution of the buyer's complaint to the buyer's email address.
 • The entity responsible for out-of-court resolution of consumer disputes is the Czech Trade Inspection, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Identification Number (IČ): 000 20 869, and website: coi.cz. The online platform for resolving disputes can be used in the case of disputes between the seller and the buyer from the sales contract. This platform is available at the website http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • The European Consumer Centre Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, website: http://www.evropskyspotrebitel.cz, serves as the contact point in accordance with Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online consumer dispute resolution and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online consumer dispute resolution).
 • The seller is authorized to sell goods based on a trade license. The trade inspection is carried out within the scope of their authority by the relevant trade authority. The supervision in the field of personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection carries out, among other things, supervision within defined limits to ensure compliance with Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended.
 • The buyer hereby assumes the risk of changes in circumstances as per Section § 1765(2) of the Civil Code.

 

SENDING COMMERCIAL MESSAGES AND STORING COOKIES

 • The buyer agrees to receive information related to the goods, services, or the seller's business at the buyer's electronic address and also agrees to receive commercial messages from the seller at the buyer's electronic address. The buyer acknowledges their information obligation towards the buyer. The buyer consents to the storage of so-called cookies on their computer. In case it is possible to make a purchase on the website and fulfill the seller's obligations under the purchase contract without the storage of so-called cookies on the buyer's computer, the buyer can withdraw their consent at any time as per the previous sentence.

 

DELIVERY

 • The buyer can receive it at the buyer's electronic address..

 

FINAL PROVISIONS

 • If a contractual relationship established by the purchase agreement contains an international (foreign) element, the parties agree that the relationship shall be governed by Czech law. The choice of law according to the previous sentence does not deprive the buyer, who is a consumer, of the protection provided to them by the provisions of the legal order from which no contractual deviation is possible and which would otherwise be applied in the absence of a choice of law in accordance with Article 6(1) of Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
 • If any provision of the terms and conditions is invalid or ineffective, or becomes so, a provision whose meaning as closely as possible approximates that of the invalid provision shall apply in its place. The invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of the other provisions.
 • The purchase agreement, including the terms and conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.
 • Contact information for the seller: Delivery address PepisCR s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Prague 4 - Vimbau complex, Hall A1, email address info@pepis.shop, phone +420 608 999 488.

 

In Prague on 11th October 2023.